• Bål
  • Økse
  • Samarbejde
  • Tovtrækning

 Fortællerkaravanen har været på besøg i Oure

Her til aften har vi haft en uforglemmelig aften sammen med Pia Bjerre, der fortalte om spejderhjælpen og om den tur hun og andre spejdere har været i Burma.

 

Vi havde også besøg af spejderne fra Incaerne i Gudme og nogle medlemmer i Oure Baptistmenighed.

Vi hørte om oplevelsen det er at komme til Karenstaten i Burma. Det er ikke nogen selvfølge at børnene kommer i skole. Det er ej heller en selvfølge at lærerne får løn for at undervise børnene.

 Spejderhjælpen gør en forskel her, fordi ca. 800 kroner kan gøre at en lærer kan undervise i et år.

De danske spejdere som var i Burma fik lov til at møde nogle unge mennesker, i en flygtningelejr. Selv om disse mennesker bor i en flygtningelejr har de altid smil på og har et håb for fremtiden.

Et problem i Karen staten er at der er en hel del landminer. Landminerne er et levn fra borgerkrigen. Der er bedre forhold nu, men minerne ligger der stadig og er farlige for mennesker. Der sker ulykker fordi børn tager dem om eller træder på dem. Det er meget farligt med disse landminer.

Der bliver nogle af pengene fra spejderhjælpen brugt til at uddanne børn og voksne til at se minerne og afværge ulykker med minerne. Det er svært at rydde landminer i området, fordi der er et uvejsomt område, hvor mineryddere ikke så nemt kan arbejde. Derfor uddannes folket til at undgå ulykker med dem.

Til sidst så vi en lille film,

Se den i 3 dele Del1Del2 og Del3

Alt i alt kan vi se at vi kan gøre en forskel for børn i et land, der ligger langt fra Danmark. Vi vil gerne deltage i spejderhjælpen.