• Økse
  • Samarbejde
  • Tovtrækning
  • Bål

Klynge/Flok:

Anne-mette Ullemose
Sofie Ullemose
Henriette Johansen

Trop:

Gruppe:

Rover: