• Bål
  • Tovtrækning
  • Økse
  • Samarbejde

Vores spejdere er delt op i følgende aldersgrupperinger:

Klyngen, for de 5-7 årige - læs om dem her
Flokken, for de 7-10 årige - læs om dem her
Troppen, for de 10-13 årige - læs om dem her
Gruppen, for de 13-17 årige - læs om dem her
Roverne, for de 17+ årige læs om dem her
Vi har i øjeblikket ingen Flok/Rover spejdere, men er frisk på dette.

Og så naturligvis vores førere, - dem kan du læse om her