• Bål
  • Økse
  • Tovtrækning
  • Samarbejde

Her må du begynde, det år du fylder 5 år.
Her lærer du at binde knob, lave bål, lidt førstehjælp, natur og meget andet.
Vi leger også nogle sjove lege.
Vi tager på ture og lejre, hvor vi er sammen med spejdere fra kredsen og sommetider fra andre kredse.

Program

Spørg din fører

Vigtig information:

Husk godt fodtøj og altid tøj efter vejret.